Сарадња са локалним самоуправама

Подручје слива Колубаре обухвата делове или целе територије општина: Обреновац, Барајево, Сопот, Лазаревац, Коцељева, Владимирци, Шабац, Осечина, Уб, Лајковац, Мионица, Љиг, Аранђеловац, Горњи Милановац, Косјерић и Ваљево, односно делове територија Колубарског, Мачванског, Моравичког, Шумадијског и Златиборског округа и Града Београда.

Студија треба да дефинише стратегију изградње система за заштиту од вода која ће бити усаглашена са плановима просторног и привредног развоја јединица локалне самоуправе, затим плановима електропривреде и других државних инфраструктурних система. Стратегија заштите од вода треба да се заснива на интегралном приступу, односно одговарајућој комбинацији инвестиционих и неинвестиционих мера и јединственим критеријумима у погледу степена заштите насеља, привредних објеката и пољоприврених површина у приобаљу.

Техничка решења и мере заштите од поплава у сливу Колубаре треба да буду изводљива са техно-економског, социјалног и еколошког аспекта. Ради постизања што квалитетнијих решења потребно је да се у рад на Студији укључе и надлежне институције локалних самоуправа. Сарадња са локалним самоуправама остварена је кроз низ састанака од којих је први организован 17.09.2015. године.

Уб - службена белешка 17.09.2015.
Програм састанака са локалним самоуправама
Београдске општине - службена белешка 26.11.2015.
Уб, Коцељева - службена белешка 01.12.2015.
Ваљево, Мионица - службена белешка 08.12.2015.
Аранђеловац - службена белешка 10.12.2015.
Љиг - службена белешка 09.12.2015.
Шабац - службена белешка 15.12.2015.