Први састанак корисника Студије унапређења заштите од вода у сливу реке Колубаре

 

Web GIS портал 

 

  

Стручни Савет Студије

Сарадња са локалним самоуправама

 

 

Састанаку су присуствовали представници: Програма за развој УН (УНДП Београд), Амбасаде Јапана, Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја, ЈП „ЕПС“ – огранак „Колубара“, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, РХМЗ, МУП Србије – ПУ Ваљево, Института „Јарослав Черни“, ЈВП „Београдводе“, ЈВП „Србијаводе“, градских управа Београда и Ваљева, градских Општина Обреновац и Лазаревац и оптштина Уб, Владимирци, Лајковац, Мионица и Коцељева.

Састанак је за циљ имао окупљање представника државних институција, јавних предузећа и локалних самоуправа са територије слива Колубаре ради информисања о задацима, циљевима, организацији и досадашњим активностима на изради Студије унапређења заштите од вода у сливу Колубаре.

Присутнима су се обратили: Дарко Глишић – председник општине Уб, Takashi Maruyama – секретар Амбасаде Јапана, Steliana Nedera – заменица Сталне представнице УНДП у Србији, Вељко Димитријевић – помоћник директора за техничке послове ЈВП „Србијаводе“ и др Марина Бабић Младеновић – руководилац израде Студије испред Института за водпривреду „Јарослав Черни“.

Председник општие Уб Дарко Глишић пожелео је добродошлицу учесницима скупа, нагласио да је општиина Уб претрпела велике штете у прошлогодишњим поплавама, да је много урађено на отклањању штета, али да предстоји велики рад на смањењу ризика од будућих поплава и да ће општина Уб бити максимално ангажована у изради Студије и спровођењу активности које проистекну из ње.

Представник Амбасаде Јапана Takashi Maruyama изразио је саучешће народа Јапана због поплава које су прошле године задесиле Србију, истакавши да је Јапан земља која се врло често суочава са различитим природним непогодама као што су поплаве, цунами, земљотреси и сл. и да због тога непрестано ради на повећању степена отпорности друштва на њих. Такође, изразио је задовољство да, поред помоћи коју је народ Јапана упутио Србији за санирање штета насталих после прошлогодишњих поплава, кроз финансирање ове Студије Влада Јапана има прилику да помогне у унапређењу система превенције од будућих катастрофа у Србији.

Заменица Сталне представнице УНДП у Србији Steliana Nedera похвалила је напоре Србије да унапреди превенцију од поплава. Захвалила се народу и Влади Јапана који су препознали значај улагања у превенцију и одлучили да финансирају израду Студије. Осим тога што је превенција значајно јефтинија од санирања последица, она чува људске животе и подржава развој друштва. Обзиром на климатске промене, у будућности треба очекивати чешће и озбиљне природне катастрофе за које се треба припемити и повећати степен отпорности друштва на њих. Треба остварити чврсту међусобну сарадњу између надлежних институција и локалних самоуправа и ојачати партнерство.

У уводном излагању представник ЈВП „Србијаводе“, које координира изрду Студије, изложио je пројектни задатк и циљеве Студије, затим организацију и планирану динамику израде (информација приложена уз позива на састанак).

Др Марина Бабић Младеновић је, као руководилац израде Студије унапређења заштите од вода у сливу реке Колубаре, изложила методологију рада на студији и дала извештај о активностима у претходном периоду, од 28.07.2015. до 10.09.2015. године (Презентација Методологије изрде Студије).

У излагању је посебно истакнута потреба активног учешћа локалних самоуправа у изради и имплементацији резултата Студије. Указано је на значај усаглашавања планова уређења простора, изградње инфраструктурних система и планова привредног развоја са плановима управљања ризицима од поплава. Такође је указано на могућност да се током израде Студије унапреде локални планови одбране од поплава на водотоцима II реда и планови антиерозионог уређења и заштите од бујица, који су у надлежности локалних самоуправа.

Представници локалних самоуправа су упознати са могућностима коришћења интернет потрала (http://studijakolubara.srbijavode.rs/home/).

29. септембар 2015.

ЈВП „Србијаводе“, Београд