Стручни Савет Студије

Након закључења уговора о изради Студије унапређења заштите од вода у сливу реке Колубаре, формиран је Стручни Савет чији је задатак праћење и верификација резултата студије у току њене израде.
Чланови Савета Студије су представници институција: УНДП, ЈВП „Србијаводе“, ЈВП „Београдводе“, Електропривреда Србије – РБ „Колубара“, Министарство за пољопривреду и заштиту животне средине – Републичка дирекција за воде, Министарство за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру, РХМЗ.

Комуникација Савета Студије са Обрађивачем – Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, прикупљање и стављање на коришћење расположиве документације и подлога, као и успостављање сарадње са локалним самоуправама на територији слива реке Колубаре обавља се преко Координатора Студије – ЈВП „Србијаводе“.

Комуникација и обавештавање будућих корисника и шире јавности о раду и резултатима Студије обавља се преко Интернет портала.

I састанак Савета – службена белешка 28.07.2015.
II састанак Савета – службена белешка 10.09.2015.
III састанак Савета – службена белешка 07.10.2015.
IV састанак Савета – службена белешка 28.10.2015.
V састанак Савета – службена белешка 06.11.2015.
VI састанак Савета – службена белешка 28.12.2015.
VII састанак Савета – службена белешка 28.01.2016.
VIII састанак Савета – службена белешка 08.04.2016.
IX састанак Савета – службена белешка 22.04.2016.